Siła Lorentza. Wektor indukcji pola magnetycznego na maturze z fizyki i astronomii