Prawo Faradaya. Reguła Lenza na maturze z fizyki i astronomii