Model atomu Bohra. Widmo atomu wodoru na maturze z fizyki i astronomii