Metody badawcze:indukcyjna, statystyczna, hipotetyczno-dedukcyjna na maturze z fizyki i astronomii