Definicje wielkości opisujących ruch na maturze z fizyki i astronomii

Droga, przemieszczenie, prędkość, przyśpieszenie, wielkości średnie i chwilowe. Wykresy v(t), s(t), a(t)