Właściwości pierwiastków bloku p: azot i fosfor na maturze z chemii