Lista pytań dla zagadnienia: Właściwości pierwiastków bloku d: żelazo, miedź, cynk, srebro, kobalt*