Odczyn roztworu, pH, pOH*, wskaźniki kwasowo-zasadowe na maturze z chemii