Mol, masa molowa i objętość molowa gazu na maturze z chemii