Konfiguracja elektronowa atomu i jonu na maturze z chemii

Konfigurację elektronową można przedstawić na 6 sposobów. 1. Konfiguracja pełna. 2. K. skrócona 3. K. na powłokach [wzór na liczbę elektronów na powłoce n: 2n^2] 4. K. graficzna inaczej klatkowa 5. K. helowca inaczej z poprzedzeniem gazu szlachetnego 6. K. w postaci jonu Trzeba pamiętać o promocji przy Cr, Cu, Ag, Au. Reguła Hunda. Zasada Pauliego. Zrąb inaczej rdzeń atomowy. Elektrony walencyjne.