Atom, masa atomowa, izotopy na maturze z chemii

LICZBA ATOMOWA(Z)liczba dodatnich ładunków elementarnych(czyli protonów)wchodzących w skład jądra;wielkość ta decydująca o liczbie elektronów zawartych w atomie, decyduje o jego własnościach chemicznych,a więc o tym, z jakim pierwiastkiem mamy do czynienia. LICZBA MASOWA(A)wartość opisująca liczbę nukleonów (protonów i neutronów) w jądrze(w nuklidzie). IZOTOPYodmiany danego pierwiastka różniące się masą atomową; atomy, których jądra charakteryzuje jednakowa wartość liczby Z, lecz różna wartość liczby A;izotopy danego pierwiastka posiadają jednakową liczb