Alkany na maturze z chemii

ALKANY -wzór ogólny: CnH2n 2 -są to węglowodory nasycone ( wyłącznie wiązania pojedyncze C-C), łańcuchowe -mają hybrydyzację sp3, kąt 109 stopni -nazewnictwo: -alkany o łańcuchach prostych: n-alkany -związki o łańcuchach rozgałęzionych: 1. Wybrać najdłuższy łańcuch węglowy 2.Ponumerować at. C w łańcuchu głównym tak, aby te związane z podstawnikami miały jak najmniejsze numery -jeśli istnieje kilka równoważnych sposobów numeracji to wybieramy ten, w którym grupa pierwsza w alfabecie ma mniejszy numer CYKLOALKANY -wzór ogólny CnH2n właściwo