Reakcje chemiczne i przemiany fizyczne na maturze

Reakcja wymiany - 2

Zaznacz schemat równania reakcji wymiany złożonej.

A A->B C ...
B AB C->A BC
C AB CD->AD CB
D A B ...->C