Reakcje chemiczne i przemiany fizyczne na maturze

Reakcja rozkładu - 2

Zaznacz schemat równania reakcji rozkładu.

A A B ...->C
B A->B C ...
C A B ... ->C D ...
D AB C->AC B