Reakcje chemiczne i przemiany fizyczne na maturze

Reakcja rozkładu

Jak inaczej nazywamy reakcję rozkładu?

A reakcją analizy
B reakcją wymiany prostej
C reakcją syntezy
D reakcją wymiany złożonej