Właściwości pierwiastków bloku d: żelazo, miedź, cynk, srebro, kobalt* na maturze

reakcja

produktem reakcji Fe + H2O = ....... + H2 jest (wspolczynniki stechiometryczne nie sa uzgodnione w podanym rownaniu)

A zadna z odpowiedzi nie jest poprawna
B Fe3O4
C FeO * Fe2O3
D dwie pierwsze odpowiedzi sa poprawne