Reakcje chemiczne i przemiany fizyczne na maturze

Przemiana chemiczna

Zaznacz zdanie fałszywe.

A W wyniku przemiany chemicznej powstają nowe substancje chemiczne
B W wyniku przemiany chemicznej zmieniają sie właściwości fizyczne substancji
C W wyniku przemiany chemicznej nie powstają nowe substancje chemiczne
D W wyniku przemiany chemicznej zmieniają sie właściwości chemiczne substancji