Reakcje chemiczne i przemiany fizyczne na maturze

Pochłanianie gazu

Pochłanianie gazu przez ciecz lub ciało stałe to:

A absorpcja
B adsorpcja
C dyfuzja
D osmoza