Elementy chemii kwantowej na maturze

Poboczna liczba kwantowa - 3

Zaznacz zdanie prawdziwe.

A Poboczna liczba kwantowa przyjmuje wartości od 0 do n-1, gdzie n to główna liczba kwantowa
B Poboczna liczba kwantowa że przyjmować dwie wartości: -½ i ½
C Poboczna liczba kwantowa powiązana jest z poboczną liczbą kwantową (l) i przyjmuje wartości od -l przez 0 do l
D Poboczna liczba kwantowa określająca energię układu