Elementy chemii kwantowej na maturze

Poboczna liczba kwantowa - 2

Zaznacz zdanie prawdziwe.

A Wszystkie odpowiedzi poprawne
B Poboczna liczba kwantowa decyduje o kształcie obszaru orbitalnego
C Poboczna liczba kwantowa decyduje o rozmiarach kształtu orbitalnego
D Poboczna liczba kwantowa decyduje o orientacji przestrzennej obszru orbitalnego