Elementy chemii kwantowej na maturze

Poboczna liczba kwantowa

Zaznacz zdanie prawdziwe

A Poboczna liczba kwanowa okresla spin elektronu
B Poboczna liczba kwantowa porcjuje energię atomu
C Poboczna liczba kwantowa opisuje moment pędu elektronu
D Poboczna liczba kwantowa określa orientacje przestrzenną wektora orbitalnego momentu pędu elektronu