Elementy chemii kwantowej na maturze

Główna liczba kwantowa - 2

O czym decyduje główna liczba kwantowa?

A wszystkie odpowiedzi prawidłowe
B o kształcie obszaru orbitalnego
C o rozmiarach kształtu orbitalnego
D o orientacji przestrzennej obszaru orbitalnego