Sprzężenie genów na maturze z biologii

Przede wszystkim nie należy mylić genów sprzężonych z genami sprzężonymi z płcią- są to zupełnie inne zagadnienia! Geny sprzężone są to geny leżące w tym samym chromosomie. Geny nie leżące w tym samym chromosomie nie są sprzężone. Im bliżej siebie w jednym chromosomie leżą geny, tym są one bardziej ze sobą sprzężone i trudniej rozdzielają się w procesie crosing-over. Myślę, że ta wiedza na temat sprzężenia genów wystarczy na maturze, gdyż sama nie spotkałam się z pytaniami dotyczącymi czegoś innego :)