Budowa i funkcje węglowodanów, białek i tłuszczy na maturze z biologii

Białka to związki organiczne zbudowane z aminokwasów. Znamy dwadzieścia różnych aminokwasów, budujących białko. Cząsteczka białka składa się z ponad stu jednostek aminokwasowych. W czasie polikondensacji aminokwasów w łańcuchy polipeptydowe wydzielana jest woda. Pomiędzy nimi znajduje się wiązanie polipeptydydowe, utworzone pomiędzy grupą aminową i karbonylową. W strukturze białek możemy wyróżnić cztery poziomy strukturalne (białko pierwszorzędowe, liniowe, drugorzędowe, łańcuch pofałdowany w przestrzeni, trzeciorzędowe, ułożenie pofałdowanego łańcucha w przestrzeni, czwartorzędowa, ułożenie kilku łańcuchów w przestrzeni). Główną funkcja białek jest budowa komórek i tkanek, katalizowanie przebiegu niektórych reakcji, źródło energii. W czasie dezaminacji białka dochodzi do odrzucenia grupy aminowej i powstania mocznika. Białko znajduje się w produktach roślinnych i zwierzęcych. Białko pełnowartościowe posiada w swoim składzie osiem aminokwasów, których organizm zwierzęcy nie potrafi wyprodukować. Najwyższa wartość biologiczna posiada białko jaja kurzego. Denaturacja jest procesem w czasie którego dochodzi do zniszczenia struktury trzeciorzędowej białka i pęknięcia wiązań wodorowych. Białko ulega denaturacji w żołądku a trawienie odbywa się w jelicie cienkim. Węglowodany tworzone są w czasie fotosyntezy. Ich rola jest dostarczanie użytecznej energii, magazynowanej w postaci ATP. Białka stanowią podstawowe składniki budujące ścianę komórkową oraz kwasy nukleinowe takie jak RNA i DNA. Węglowodany, czyli sacharydy wraz z białkiem tworzą hormony oraz enzymy. Węglowodany dzielimy na proste i złożone. Cukry proste takie jak fruktoza i glukoza znajdują się w owocach i w miodzie. Cukry te nie ulegają trawieniu i bardzo szybko wchłaniają się do krwi. Cukry złożone to dwucukry lub wielocukry. Do dwucukrów należą sacharoza, składająca się z fruktozy i glukozy, laktoza, występująca w mleku oraz maltoza, zawarta np. w piwie. Wśród wielocukrów możemy wyróżnić skrobię , sta