Rozwój zarodkowy i pozazarodkowy zwierząt na maturze

Stadia rozwoju zarodkowego

Do stadiów rozwoju zarodkowego nie należy...

A endogeneza
B neurulacja
C bruzdkowanie
D gastrulacja