słownictwo - dane personalne na maturze z angielskiego

age- wiek birth- narodziny date of birth- data urodzenia place of birth- miejsce urodzenia citizen- obywatel divorced- rozwiedziony/a female- kobieta first name- imię job- zawód male- mężczyzna miarital status- stan cywilny married- żonaty/ zamężna nationality- narodowość occupation/ profession- zawód wymagający kwalifikacji personal details- dane osobowe sex- płeć single- stanu wolnego surname- nazwisko widow- wdowa widower- wdowiec