gramatyka - czasowniki statyczne i dynamiczne na maturze z angielskiego