Kultura polityczna: opinia publiczna i rola mass mediów na maturze z wiedzy o społeczeństwie