Prawa człowieka i obywatela wg Konstytucji RP: wolności i prawa osobiste, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne na maturze

prawo pozytywne

Do praw pozytywnych nie włącza się prawa...

A nauki
B rozrywki
C pomocy socjalnej
D solidarnościowe