Polityka: ideologia, doktryna, program na maturze

Paternalizm

Paternalizm wywodzi się od:

A Konfucjusza
B Mustafy Kemala Paszy
C Platona
D Arystotelesa