Polityka: ideologia, doktryna, program na maturze

Paternalizm

Paternalizm wywodzi się od:

A Mustafy Kemala Paszy
B Konfucjusza
C Platona
D Arystotelesa