Polityka: ideologia, doktryna, program na maturze

Paternalizm

Paternalizm wywodzi się od:

A Platona
B Konfucjusza
C Arystotelesa
D Mustafy Kemala Paszy