Polityka: ideologia, doktryna, program na maturze

Partia

Kiedy powstała Unia Pracy

A 1992
B 1991
C 1993
D 1999