Polityka: ideologia, doktryna, program na maturze

Partia

Kiedy powstała Unia Pracy

A 1992
B 1993
C 1999
D 1991