Polityka: ideologia, doktryna, program na maturze

Partia

Kiedy powstała Unia Pracy

A 1991
B 1999
C 1992
D 1993