Polityka: ideologia, doktryna, program na maturze

Partia

Kiedy powstała Unia Pracy

A 1999
B 1993
C 1992
D 1991