Zasady działania UE na maturze

Parlament Europejski I

Ile lat trwa kadencja Parlamentu Europejskiego?

A 5
B 3
C 4
D 6