Zasady działania UE na maturze

kompetencje Rady UE

Do kompetencji Rady UE nie należy...

A mianowanie członków innych organów UE
B prawo podejmowania wszystkich rozajów uchwał
C kreowanie polityki zagranicznej UE na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej
D branie udziału w uchwalaniu budżetu