Zasady działania UE na maturze

kompetencje Rady UE

Do kompetencji Rady UE nie należy...

A kreowanie polityki zagranicznej UE na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej
B branie udziału w uchwalaniu budżetu
C mianowanie członków innych organów UE
D prawo podejmowania wszystkich rozajów uchwał