Zasady działania UE na maturze

kompetencje Rady UE

Do kompetencji Rady UE nie należy...

A kreowanie polityki zagranicznej UE na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej
B mianowanie członków innych organów UE
C branie udziału w uchwalaniu budżetu
D prawo podejmowania wszystkich rozajów uchwał