Zasady działania UE na maturze

kompetencje Rady UE

Do kompetencji Rady UE nie należy...

A prawo podejmowania wszystkich rozajów uchwał
B kreowanie polityki zagranicznej UE na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej
C branie udziału w uchwalaniu budżetu
D mianowanie członków innych organów UE