Prawa człowieka i obywatela wg Konstytucji RP: wolności i prawa osobiste, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne na maturze

Jakie to prawo? -2

Jak nazywa się prawo, które obejmuje m. in. prawo do wyżywiania, ubrania i mieszkania oraz prawo do stałego polepszania warunków życia?

A prawo do godnego poziomu życia
B prawo do pracy
C prawo rodziny
D prawo do zdrowia