Zasady działania UE na maturze

Grupy i frakcje polityczne w PE VI

Które ze zdań dotyczących tworzenia grup politycznych w Parlamencie Europejskim jest fałszywe?

A Wszystkie odpowiedzi zawierają zdania fałszywe.
B Minimalna liczba posłów konieczna do utworzenia grupy politycznej wynosi 25.
C Poseł może należeć do kilku grup politycznych.
D Poseł może należeć tylko do jednej grupy politycznej.