Zasady działania UE na maturze

Grupy i frakcje polityczne w PE VI

Które ze zdań dotyczących tworzenia grup politycznych w Parlamencie Europejskim jest fałszywe?

A Minimalna liczba posłów konieczna do utworzenia grupy politycznej wynosi 25.
B Poseł może należeć do kilku grup politycznych.
C Poseł może należeć tylko do jednej grupy politycznej.
D Wszystkie odpowiedzi zawierają zdania fałszywe.