Wprowadzenie do literatury i kultury romantyzmu na maturze z polskiego

Źródła filozoficzne i literackie polskiego romantyzmu (źródła angielskie i niemieckie), geneza i przebieg sporu romantyków z klasykami (Adam Mickiewicz, Romantyczność, Kazimierz Brodziński, O klasyczności i romantyczności..., romantyczna fascynacja historią i naturą, pojęcia: okres burzy i naporu, preromantyzm, spirytualizm, gotycyzm, osjanizm.