Lista pytań dla zagadnienia: Wprowadzenie do literatury i kultury renesansu.