Wprowadzenie do literatury i kultury renesansu. na maturze z polskiego

Chronologia renesansu w Rzeczpospolitej i w Europie, Reformacja, humanizm jako najważniejsze prądy umysłowe epoki, pojęcia: antropocentryzm, poeta doctus, ad fontes, klasycyzm, humanizm, reformacja, irenizm.