Wprowadzenie do literatury i kultury oświecenia. na maturze z polskiego

Oświecenie jako wiek rozumu - filozofia w oświeceniu (Kartezjusz, empiryzm Lockea, Wielka encyklopedia francuska), krytyka oświecenia (Rousseau), sztuka w oświeceniu, zaangażowanie publicystyczne twórców oświeceniowych, pojęcia: sentymentalizm, libertynizm, rokoko, deizm, ateizm, klasycyzm.