Wprowadzenie do lektury fragmentów Biblii na maturze z polskiego

Miejsce Biblii w świecie kultury śródziemnomorskiej, wiek i języki Biblii, najważniejsze przekłady Biblii, rodzaje ksiąg biblijnych, autorstwo Biblii, pojęcia: Biblia, Septuaginta, Wulgata, Stary i Nowy Testament, Mity w Biblii- stworzenie świata i człowieka, obraz Boga i człowieka.