Wprowadzenie do kultury starożytnej Grecji. na maturze z polskiego

Zagadnienie powstania, i rozwoju kultury starożytnej Grecji, najważniejsze osiągnięcia cywilizacji helleńskiej, rola sztuki i filozofii w kształtowaniu się tożsamości helleńskiej, rola religii w kulturze Greków