Wprowadzenie do epoki na maturze z polskiego

Źródła filozoficzne barokowego niepokoju (Pascal, Myśli), barokowa religijność, zagadnienie kontrreformacji i jej wpływ na kulturze epoki, sposoby funkcjonowania literatury w kulturze polskiej (barok jako epoka rękopisów) .