Wizerunek śmierci na maturze z polskiego

Motywy wanitatywne w literaturze średniowiecznej, motyw danse macabre, średniowieczna ars moriendi, memento mori, rola egzemplów w średniowiecznej ars moriendi, pojęcie dialogu (Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią) jako gatunku dramatycznego.