Witold Gombrowicza Ferdydurke. na maturze z polskiego

Człowiek stwarzający się w interakcji z innymi. Ostra krytyka tradycjonalizmu i mitu nowoczesności. Groteskowo-satyryczny charakter Ferdydurke. Język powieści. Ferdydurke jako powieść awangardowa. Pojęcia: antropologia, gęba, pupa, łydka, upupienie.