Wielkie idee pozytywistów. na maturze z polskiego

Najważniejsi filozofowie i teoretycy pozytywistyczni: August Comte, John Stuart Mill, Hippolyte Taine. Spór pozytywistów z romantykami. Pojęcia: utylitarnym, scjentyzm, agnostycyzm, determinizm, ewolucjonizm, organicyzm, naturalizm, realizm.