Wesele S. Wyspiańskiego. na maturze z polskiego

Elementy realistyczne i symboliczne w Weselu. Portret inteligencji i chłopstwa w dramacie S. Wyspiańskiego.. Rozprawa z polskimi mitami narodowymi. Symbolika zjaw i rekwizytów. Związek pomiędzy bohaterami ze świata realnego a nawiedzającymi ich i rozmawiającymi z nimi postaciami fantastycznymi. Synteza sztuk w Weselu. Pojęcia: młodopolska chłopomania.