Wątki filozoficzne w Biblii na maturze z polskiego

Zagadnienie miłości w Biblii - Pieśń nad Pieśniami i hymn św. Pawła, problem teodycei w Księdze Hioba, pouczenia moralne proroków i ewangelistów, gatunki literackie w Biblii, pojęcia: ewangelia, przypowieść, apokalipsa, psalm .