W. Reymont Chłopi, tom I Jesień na maturze z polskiego

Mityzacja czasu i przestrzeni w utworze. Obraz natury i jej funkcje w powieści. Charakterystyka głównych bohaterów powieści. Elementy symboliczne i naturalistyczne oraz ich rola w powieści. Stylizacja języka w powieści. Oryginalność języka. Nowatorska narracja w utworze. Pojęcia: czas mityczny, mityzacja, stylizacja dialektalna, epopeja chłopska.