W kręgu turpizmu. na maturze z polskiego

Poezja Stanisława Grochowiaka. Pojęcia: poezja lingwistyczna, turpizm, konceptualizm.