Typologia rodzajów literackich na maturze z polskiego

Charakterystyka wybranych gatunków literackich, pojęcia: epika, liryka, dramat, narracja, typy liryki.